Những Bài hát tôi yêu
Dân ca
Cổ nhạc - Lễ nhạc
Ngâm thơ
Về Trang Chủ

 

 

 

 
Cổ nhạc - Lễ nhạc
Cổ nhạc
Lễ Nhạc Phật Giáo : Khai Kinh
Nhã Nhạc Cung Đình
*
Lễ Nhạc Phật Giáo : Khai Kinh (trích đoạn)
Chủ Sám :
- TT Thích Từ Phương ( Tổ Đình Tây Thiên - Huế) 
Kinh Sư :
- TT Thích Phước Minh  (Tổ Đình Báo Quốc- Huế) 
- TT Thích Phước Chánh (Chủa Hoằng Quang - Huế) 
- TT Thích Thanh Liên (Chùa Từ Hóa- Huế) 
- TT Thích Giác Đạo (Chùa Kim Tiên- Huế) 
Nhạc công thuộc Đội Nhạc Cung Đình Huế: 
- Trần Thảo - Nguyễn Hiếu Sướng - Nguyễn Đình Vân
1 - Khai 3 hồi chuông
2 - Chuông trống Bát Nhã 
3 - Đại Nhạc
4 - Tiểu Nhạc
5 - Tán rơi bài Dương Chi Tịnh Thủy
6 - Tán xấp bài Hải Chấn Triều Âm 
7 - Thán bài Như Thủy Thị Giả... để Sái Tịnh 1
8 - Thán bài Như Thủy Thị Giả ... để Sái Tịnh  2 
9 - Tụng tựa Lăng Nghiêm 
10 - Tụng chú Phổ Am 
11 - Tụng chú Đại Bi 
12 - Tán xấp bài Cam Lồ Vương 
13 - Thỉnh Tam Bảo
14 - Xướng : Phật Thích Ca, Di Đà, Quan Âm chứng minh 
15 - Thán bài Khế Thủ Tam Giới Tôn 
16 - Tụng Thập Phương Thường Trú Tam Bảo
17 - Tụng chú : Thất Phật diệt tội chơn ngôn
18 - Tán rơi bài Bồ Đề Diệu Hoàng 

 
Lễ Nhạc Phật Giáo : một số bài tụng 

 
Tụng Bát Nhã và 12 điều phát nguyện  Tụng Kinh theo giọng Miền Nam
Bài Tụng Bát nhã này thâu nhân buổi Lễ Giỗ Tổ Thiện Hoa thứ 34 tháng 02/07.
Ngưởi tụng : HT Nhật Quang ( đệ tử của HT Thanh Từ ) đang trụ trì Thiền Viện Thường Chiếu (Long Thành). 
Niệm Phật  Tụng Kinh theo giọng Miền Nam
(Hòa Thượng Thích Trí Tịnh).
Kinh Dược Sư (Trích đoạn)  Tụng Kinh theo giọng Miền Bắc
(Chùa Quán Sứ - Tháng 5/2005). 
Kinh Dược Sư (Trích đoạn ngắn)  Tụng Kinh theo giọng Miền Bắc
(Chùa Quán Sứ - Tháng 5/2005). 
*
Nhã Nhạc Cung Đình 
0. Giới thiệu Bài giới thiệu :"Nhã Nhạc Cung Đình" được UNESCO công nhận là " kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại ".
1.Tam luân cữu chuyển - Đại nhạc Được tấu lên để cầu Quốc gia hưng thịnh, quốc thái dân an
2. Ngũ đối thượng, ngũ đối hạ 
   - Tiều nhạc
Hai bài nhạc lễ này được tấu lên khi vua dâng hương tại các lễ tế : Triệu miếu , Thế miếu ...
3. Bài kèn - Đại nhạc Đăng đàn đơn, Xàn Xê, Phú lục, Kèn chiến, Tẩu mã .
Được tấu khi vua lạy trong các lễ tế của Triều đình 
4. Thoét - Đại nhạc Sử dụng trong các lễ Vạn thọ, Thanh thọ khi xướng chước tửu - rót rượu
5. Long ngâm - Tiểu nhạc Tấu lên khi vua dâng hương
6. Nam bằng - Đại nhạc Sử dụng khi xướng phân hiến và sử dụng cho nhạc tuồng khi hát Nam bằng 
7. Nam ai - Đại nhạc Được sử dụng trong các nhạc Tuồng trong các cảnh phân ly, tiễn biệt, khóc thương tiếc khi có người trong hoàng tộc qua đời
8. Thập thủ liên hoàn - Tiểu nhạc Sử dụng trong yến tiệc khi vua tiếp đãi quốc khanh
9. Bông Mã vũ - Đại nhạc Lễ tế khi phân vị các bài nhạc được tấu lên
10. Phú lục địch - Tiểu nhạc Tấu khi triều đinh tổ chức lễ mừng Vạn thọ
11. Du xuân (song tấu trống kèn) 
- Đại nhạc
3 bài Mã vũ, Kèn bóp, Tẩu mã được kết hợp.
Du xuân, thường sử dụng cho nhạc Tuồng
12. Phụng vũ (độc tấu sáo) 
- Tiểu nhạc
Được tấu lên để múa Phụng vũ.
13. Đăng đàn cung - Đại nhạc Được tấu lên khi vua xa giá hồi cung.
Phẩm Tiết - Nguyên Tiêu - Hồ Quảng Nhã Nhạc Cung Đình / Dàn nhạc dân tộc
*
Cổ nhạc
Bài hát Tác giả Ca sĩ / trình diễn
nghe 
nhạc
Âm vang núi rừng 
(độc tấu đàn k'ni)    (Mp3)
Thế Dân Thế Dân
 
Bèo dạt mây trôi (Mp3) Dân ca Bắc Bộ Dàn nhạc dân tộc  
Bình minh rẻo cao 
(độc tấu đàn tranh) (Mp3)
Phương Bảo Mai Lai  
Cung đàn đất nước 
(độc tấu đàn bầu) (Mp3)
Xuân Khải Kim Thành  
Dáng xuân (Mp3) Nguyễn Phúc Linh Dàn nhạc dân tộc  
Kể chuyện ngày mùa (Mp3) Thao Giang Thế Dân  
Quê ta 
(độc tấu đàn nguyệt)  (Mp3)
Xuân Khải Khắc Huân  

***
 
Bèo dạt mây trôi  (ram) Dân ca Bắc  Thanh Tâm (Đàn bầu)
 
Con chim manh manh  (ram) Dân ca Nam   
Đoản ca xuân  (ram) Thanh Sơn  Tranh - Sáo - Bầu  
Gọi đò  (ram) Dân ca quan họ  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Hát Cổ nhạc - Lễ nhạc thuyền  (ram) Dân ca Bắc   
Hát ru - Cò lả  (ram) Dân ca Bắc  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Hình bóng quê nhà  (ram) Thanh Sơn  Tranh - Sáo - Bầu  
Hương quê (độc tấu sáo trúc) Triệu Tiến Vượng Triệu Tiến Vượng  

 
Khúc nhạc miền Trung  (ram) Xuân Khải  Nguyễn Thị Thanh ( Đàn bầu)   
Lên chùa đi cấy  (ram) Dân ca Thanh Hoá  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Lưu Thuỷ Kim Tiền  (ram) Nhạc lễ  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Lý bằng răng  (ram) Dân ca Nam  
Lý cái mơn  (ram) Dân ca Nam Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Lý cây bông  (ram) Dân ca Nam  
Lý chiều chiều  (ram) Dân ca Nam  
Lý dâng rượu  (ram) Dân ca Nam Trung bộ  
Lý hoài xuân  (ram) Dân ca Trung Tranh - Sáo - Bầu   
Lý kéo chài  (ram) Dân ca Nam  
Lý ngựa ô (1)  (ram) Dân ca Nam Tranh - Sáo - Bầu   
Lý ngựa ô (2)  (ram) Dân ca Nam  
Lý quạ kêu  (ram) Dân ca Nam  
Mưa rơi  (ram) Dân ca Xá - Tây Bắc   
Nét dạo ngày xuân  Nguyễn Thế Dân Dàn nhạc dân tộc  
Người ở đừng về  (ram) Dân ca quan họ  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Người ơi người ở đừng về  (ram) Dân ca quan họ  Tranh - Sáo - Bầu  
Niềm vui mới  (độc tấu Tam thập lục) Triệu Tiến Vượng Hồng Phúc  
Nụ hôn biệt ly  (ram) Nhạc Hoa  Tranh - Sáo - Bầu  
Ru con  (ram) Dân ca Nam Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Sắc hoa bốn mùa Hồng Thái Dàn nhạc dân tộc  
Sang xuân  (ram) Phương Bảo   
Suối đàn T'rưng  (ram) Hồ Nga (Đàn T'rưng)   
Trống cơm  (ram) Dân ca Bắc bộ  Tranh - sáo - bầu  
Về quê ta  (ram) Dân ca Stiêng - Sông Bé  
Ví dặm  (ram) Dân ca Nghệ Tĩnh Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Nhạc Cải Lương
Bài hát Tác giả Ca sĩ / trình diễn
nghe 
nhạc
Tây Thi  (độc tấu Tam thập lục) Nhạc Cải Lương Hồng Phúc  
Xàng xê Kim Sinh  

 
Nhạc Cổ nhạc - Lễ nhạc
Bài hát Tác giả Ca sĩ / trình diễn
nghe 
nhạc
Lới Lơ  Nhạc Cổ nhạc - Lễ nhạc Dàn nhạc dân tộc  
Cổ Nhạc Huế
Bài hát Tác giả Ca sĩ / trình diễn
nghe 
nhạc
Cổ bản  (ram) Nhạc cổ Huế  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Hành văn  (ram) Nhạc cổ Huế  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Tứ đại cảnh  (ram) Nhạc cổ Huế  Thanh Tâm (Đàn bầu)  

 

________